Санасыздық және сана туралы жалпы мәліметтер

Санасыздық туралы жалпы мәлімет

Санасыздық дегеніміз не?

Санасыздық(немесе санасыз) – санасыз акт, адамның жан дүниесінде санадан тыс атқарынатын әрекет. Санасыз әрекетке адам мән бере қоймайды. Санасыздық, субъект өзіне әсері бар екенін есеп бере алмайтын шынайы құбылыстың ықпалымен болатын психикалық үрдістер, актілер мен күйлер жиынтығы немесе психикалық бейнелеудің формасы. Санасыздың санадан айырмашылығы: санасыздықты ырықты  бақылау және оңдай әрекеттерді бағалау мүмкін емес. Санасыздықта өткен, қазіргі және болашақ жай бірігіп бір псхикалық актіде іске асады.

 Санасыздық балада ертеректе болатын, ойлауында, интуициясында аффектісінде, үрейленгенде, түстерінде, гипноздық жағдайда көрініс береді. Санасыздық құбылыстарды психоанализ бағытымен түсіндіруге әрекеттеніп З.Фрейд “санасыздықты динамикалық ығыстыру” терминін ғылымғы енгізді. Л санасыздықта әлеуметтік нормалардың талабына байланысты іске аспаған әцесқойлықпен құштарлықтар болады деп түсінген. Психологияда санасыздықты зерттеуге қазіргі кезде көп көңіл бөлінуде.

Санасыздық дегеніміз не?
https://www.psychologos.ru/

Санасыз әрекет

Адамның жан дүниесінде санадан тыс атқарылатын әрекет. Санасыз әрекетке адам мән бере қоймайды. Қашан және қалай болғаны жөнінде есеп бере алмайды. Санасыз әрекеттің қарапайым мысалына адамның ой жүгіртпей істелетін дағдылы әрекеттері,түс көру,кейбір мәселенің шешімін кенеттен аян бергендей табуы т.б. жатады. Санасыз әрекет туралы Г.Лейбниц, В.Вундт, З. Фрейд т.б ғалымдардың еңбектерінде кездеседі. Санасыз әуестік – белгілі бір уақытта адамның өзі түсінбейтін,бірақ оның психологиясы мен қылығына әсер ететін адамның ішкі түрткілері,қажеттіліктері, қылық себептері.

Сана құрылымы

Сана мидың айналадағы объективтік шындықты бейнелеуінен туады. Яғни ми қызметінің жемісі. Адамның психикалық  өмірінде кездесетін негізгі психикалық процестерге таным процестері – түйсік, қабылдау, зейін, елес, ес ,қиял, ойлау мен сөйлеу: эмоциялық, процестер адамның көңіл-күйлері сезімі,ерік процестері – адамның алдына қойған мақсатына ұмтылуы, талаптануы және соған байланысты әрекет жасауы жатады. Осын психикалық процестердің құрылымы деп сана құрылымын айтады.

https://www.psychologos.ru/

Санасыздық пен сана іс-әрекетінің бірлігі

Сана мен іс-әрекеттің бірлігі – сананың генетикалық және функционалдық байланыс бірлігі. Бұл ұстаным ғылыми психологиялық философиялық және методологиялық іргетасын қалайды. Психология ғылымының негізгі принциптерінің бірі – сана іс-әрекетті,іс-әрекет саналы болуға тиісті дегенді ұстанады. Санаастылы – психиканың түрлі саналанбайтын жүйелерін (мысалы: санаалды мен санасыздық) немесе олардың жиынтығын білдіретін жинақтаушы ұғым. 

Сана түсінігі психология саласында негізінен адам болмысы тұрғысынан,яғни қоғамдық үдірістердің көрінісі,құбылыс және адамзаттық тарих пен мәдениетті жалғастыруды қамтамас етуші әдіс ретінде қарастырылады. Сана қоғамдық және жеке “өлшем” бірлігінен көрінеді. Шын мәнісінде, сана арқылы қоғамдағы байланысты жеке адам өзінде бекітеді.

Пайдаланылған материалhttp://www.myshared.ru/slide/1227549/